Nutriz

Nutriz is een eenmansonderneming opgericht in 2014. Binnen Nutriz komen mijn interesses in voeding en wetenschapsfilosofie samen. Mijn naam is Dennis Zeilstra en door mijn achtergrond als ingenieur12005, Universiteit Twente kijk ik met een analytische en pragmatisch blik naar het thema voeding en gezondheid.

Ik ben geïnteresseerd in en schrijf over voedingswetenschap, waarbij ik met een epistemologische blik naar voedingsonderzoek kijk. Dat wil zeggen, ik ben geïnteresseerd in vragen zoals ‘wat is kennis?‘, ‘hoeveel weten we over voeding?‘, en ‘wat is de betekenis van wetenschappelijke conclusies?‘. Hierbij valt op dat er een groot verschil is tussen de kennis uit de fysica en die uit voedingsonderzoek. Het stellen van kentheoretische vragen kan m.i. helpen om tot betere kennis rondom voeding te komen.

Advies

Hoewel mijn interesse vooral uitgaat naar wetenschap en onderzoek van de relatie tussen voeding en gezondheid, geef ik af en toe op individuele basis advies aan mensen die met gezondheidsproblemen kampen. Veel conclusies uit voedingswetenschap mogen dan onzeker zijn, dat wil niet zeggen dat er helemaal niets te beginnen valt. Eén ding is namelijk wel heel duidelijk: er is een sterke relatie tussen voeding en leefstijl, en ziekten2Alleen al het feit dat er in Nederland inmiddels 1.2 miljoen mensen diabetes hebben, en dat deze ziekte in veel gevallen om te keren valt door een ander voedingspatroon, laat de enorme impact van voeding op gezondheid zien..

In2011/2012 heb ik een cursus Medische Basiskennis en in 2013/2014 een cursus Orthomoleculaire Geneeskunde gevolgd en afgerond. Daarnaast heb ik de afgelopen tien jaar talloze wetenschappelijke publicaties bestudeerd, en een kentheoretische grondslag ontwikkeld over de relatie tussen voeding en gezondheid. In veel gevallen is het m.i. mogelijk om ziekteklachten te verminderen met gerichte aanpassingen. Mocht u interesse hebben in een persoonlijk advies, dan kunt u contact met mij opnemen.

Noten   [ + ]

1. 2005, Universiteit Twente
2. Alleen al het feit dat er in Nederland inmiddels 1.2 miljoen mensen diabetes hebben, en dat deze ziekte in veel gevallen om te keren valt door een ander voedingspatroon, laat de enorme impact van voeding op gezondheid zien.